Taking too long? Close loading screen.

Bezpieczne i wygodne odbieranie dzieci
z placówki dzięki kodom QR

Kod QR jest uniwersalną technologią, która umożliwia odczyt zarówno z ekranu smartfona jak i klasycznego nośnika w postaci kartki papieru. W zakresie odbierania dzieci ze szkoły, pozwala na weryfikację tożsamości osoby odbierającej dziecko. Dzięki temu rodzice mają pewność, że ich podopieczny zostanie odebrany tylko przez uprawnioną osobę.

Z czego składa się system Neonki?

Dziennik Świetlicy

Rejestr odbiorów dzieci

Raporty i wykresy

Obsługa wielu pomieszczeń, w tym placu zabaw

Możliwość podłączenia zewnętrznego, większego monitora po HDMI

Wysyłka raportów zgodnie z harmonogramem

Obsługa wielu dzieci w portalu opiekuna "Mechanizm powiązania dzieci"

To funkcja, dzięki której opiekun posiadający więcej dzieci, może obsługiwać wszystko z poziomu jednego konta – nawet, jeśli podopieczni znajdują się w różnych placówkach edukacyjnych!

Komunikaty definiowane przez placówkę "Rodzaje wyjść dziecka"

Placówka edukacyjna ma możliwość dodania spersonalizowanych komunikatów, takich jak na przykład wyście na obiad, basen, zajęcia dodatkowe.

Wysyłka zaproszeń do użytkowników wprost z systemu

Dotyczy portalu Nauczyciela świetlicy oraz Portiera. Zaproszenia wysyłane z poziomu portalu administratora

Łatwy import danych zawartych w dzienniku elektronicznym z pliku .sou

W pliku .sou znajdują się informacje o uczniach, dzięki czemu nie ma konieczności wpisywania danych ręcznie

System Neonki to także:

Ekran z czytnikiem kodów QR

Czytnik kodów QR to urządzenie, które pozwala na odczytanie specjalnego kodu QR (Quick Response). Czytnik kodów QR montowany jest przy wejściu do placówki, aby pomóc w kontroli odbiorów uczniów.

Czytelny ekran nad czytnikiem informuje w przystępny sposób o aktualnym statusie oczekiwania na podopiecznych. Dbając o anonimowość dzieci, 
na wyświetlaczu widoczne jest jedynie imię i pierwsza litera nazwiska.

Portale użytkowników w systemie Neonki

System Neonki składa się z czterech różnych portali – portalu rodzica, nauczyciela, portiera i administratora szkoły. Dopełnieniem są czytniki kodów QR, zamontowane w placówce. Całość stanowi kompleksowe rozwiązanie dla zarządzania i monitorowania odbiorów dzieci. Każdy portal ma swoją unikalną funkcjonalność, zapewniając dostęp do odpowiednich zasobów i narzędzi.

Portal administratora jest najważniejszy, ponieważ pozwala na zarządzanie całością systemu. Administrator ma dostęp do panelu, który umożliwia mu zarządzanie użytkownikami.

Nauczyciel świetlicy, podobnie jak portal portiera, ma również dostęp do informacji o tym, którzy rodzice lub opiekunowie zostali zarejestrowani 
w systemie i mogą odebrać dziecko.

Portal rodzica umożliwia uzyskanie dostępu do danych dziecka. To rodzic podejmuje decyzje o wyjściach samodzielnych oraz obsłudze zgłoszonych odbiorców. Może też on wygenerować kod QR dla siebie i innych osób. Portal ten umożliwia również wprowadzenie osób upoważnionych oraz istotnych danych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dziecka w świetlicy szkolnej.

Proces odbioru ucznia

System odbierania dziecka za pomocą kodu QR jest bardzo intuicyjny 
i umożliwia szybkie i bezpieczne odebranie dziecka z placówki. Proces działania tego systemu jest niezwykle prosty i składa się z kilku kroków. Rodzice generują specjalny kod QR, który jest przypisany do profilu ich dziecka w systemie. Kod QR jest w bezpieczny sposób tworzony przez system i jest unikalny dla każdego dziecka.

Kiedy rodzic przychodzi po dziecko, musi jedynie przyłożyć swój kod QR do czytnika, który jest zainstalowany w placówce. Czytnik odczytuje kod i weryfikuje go w systemie, potwierdzając w ten sposób, że opiekun ma prawo odebrać dziecko. Dzięki temu proces odbioru jest bezpieczny. Wdrożenie tego systemu jest bardzo proste i może być przeprowadzone w każdej placówce edukacyjnej nawet w jeden dzień.

Odkryj nowoczesne i bezpieczne rozwiązania dla szkół, świetlic oraz przedszkoli. Zwiększ efektywność procesów edukacyjnych z Neonkami.

Sprawdź naszą aplikację!

Aplikacja Neonki Odbiory jest dostępna w Sklepie Play oraz AppStore!