Taking too long? Close loading screen.

Najczęściej zadawane
pytania i odpowiedzi

Znajdziesz tu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, aby pomóc Ci rozwiązać problemy i zdobyć wiedzę na temat systemu Neonki.

Tak jak najbardziej system pozwala na przekazywanie, łączenie świetlic.
Co więcej umożliwia przechodzenie nauczycieli świetlic z wybranymi dziećmi pomiędzy świetlicami.

Istnieje możliwość pracy w Systemie Neonki również na boisku.
W tym celu należy skorzystać z laptopa, tabletu z dostępem do Internetu (sieć Wi-Fi w ramach placówki lub karta SIM z Internet).

Wyrażenie zgody na samodzielne wyjście dziecka realizuje rodzic/opiekun w ramach portalu opiekuna.
Dodatkowo może zamieścić komentarz, który pojawia się przy próbie wypuszczenia dziecka przez nauczyciela świetlicy.

System Neonki pozwala na tworzenie komunikatów (np. zajęcia dodatkowe) dzięki czemu nauczyciel świetlicy może opatrzeć odpowiednim komunikatem wyjście dziecka z świetlicy.
Następnie w momencie, kiedy rodzic próbowałby odebrać dziecko zostanie poinformowany o tym, że dziecko jest na np. na zajęciach dodatkowych

Rodzic w ramach swojego portalu opiekuna może wygenerować QR kod dla osoby, która koordynuje odbiory.

System Neonki pozwala na tworzenie komunikatów (np. lekcje) dzięki czemu nauczyciel świetlicy może opatrzeć odpowiednim komunikatem wyjście dziecka z świetlicy.
Dodatkowo, jeżeli dziecko powraca do świetlicy może zostać ponownie zapisane.
Wszystkie zdarzenia zostają odnotowane w Systemie Neonki, które następnie mogą zostać uwzględnione w raportach, dzienniku obecności.

QRkody nie są jednorazowe. Nie ma potrzeby generowania każdorazowo nowego kodu.
Natomiast opiekun z dostępem do portalu ma możliwość usunięcia kodu (np. w przypadku jego kompromitacji zgubienia)

Każda z osób która jest dodana w ramach portalu opiekuna może mieć wygenerowany indywidualny QRkod, który pozwala na identyfikowanie osoby odbierającej.

Możliwe jest wydrukowanie kodu na kartce i posługiwanie się nim.
Dodatkowo System Neonki posiada portal portiera.
Pozwala on na bieżąco zgłaszać chęć odbioru dziecka za pośrednictwem portierni bez użycia kodów QR.
Co więcej w ramach portalu portiera udostępnione są dane, które pozwalają na obserwowanie na żywo co dzieje się w systemie jak i dane historyczne np. kto i o której odebrał jakie dziecko.

W portalu opiekuna istnieje możliwość usunięcia zagubionego QRkodu i wygenerowanie nowego.

System Neonki umożliwia administratorowi placówki wygenerowanie 2 niezależnych kont dla opiekunów.

Wprowadzenie dzieci do systemu zajmuje około 10 minut.
Następnie należy wygenerować i rozesłać linki rejestracyjne rodzicom. To około 1h pracy.
Kolejnym korkiem jest dodanie nauczycieli i wysłanie im automatycznych zaproszeń do rejestracji, to też około 1h pracy.
System jest gotowy do pracy.

System pozwala na zarządzanie upoważnieniami swoich podopiecznych w ramach jednego konta.

Czytnik do pracy wymaga zasilania (gniazdo 230V) oraz Internetu – zalecamy stałe przyłącze kablowe. Montaż odbywa się na wysokości około 150 cm do ściany.

System może pracować na wielu świetlicach. Nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń

Na sprzęcie, który zwykle szkoła już posiada – laptop, tablet, komputer stacjonarny. System Neonki ma bardzo małe wymagania.

System poinformuje dźwiękiem, jeśli na liście dzieci zgłoszonych do odbioru pojawi się nowy wpis.

Mamy możliwość szybkiego filtrowania na liście po imieniu, nazwisku czy klasie.

Dzieci importujemy z dziennika elektronicznego – plik SOU.
Nauczycieli importujemy z pliku Excel lub csv – to tabela z imionami, nazwiskami i adresem @.

Tak czytnik ma wyjście HDMI które obsługuje dowolny monitor czy telewizor. Może on być oddalony od czytnika np. może być zamontowany w witrynie okiennej.

Dziennik świetlicy przechowuje informacje o prowadzonych zajęciach, tematach zajęć, obecnościach. Dodatkowo przechowuje pełną ewidencje odbiorów dzieci wraz z informacją o tym, kto odebrał dziecko.

Odkryj nowoczesne i bezpieczne rozwiązania dla szkół, świetlic oraz przedszkoli. Zwiększ efektywność procesów edukacyjnych z Neonkami.

Sprawdź naszą aplikację!

Aplikacja Neonki Odbiory jest dostępna w Sklepie Play oraz AppStore!